EU2016 – Ministerie van OCW

Online MagazineOnline MagazineOnline MagazineOnline Magazine

Opdrachtgever:
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Evenement:
EU2016 – Promoting Cross-Border Circulation of European Audiovisual Content
& EU2016 – Ready to Reach Out

Boodschap:
Van 1 januari tot en met 30 juni 2016 was Nederland voorzitter van de Raad van Ministers van de Europese Unie. Het doel waar Nederland naar streeft tijdens dit voorzitterschap is een EU die groei en banen schept door innovatie en een EU die haar burgers centraal stelt. Gedurende dit halfjaar waren er verschillende conferenties, seminars en andere bijeenkomsten die in het teken staan van dit uitgangspunt.

Wij versloegen twee conferenties van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Op 3 en 4 maart was er een conferentie over de grenzen die er tegenwoordig zijn in Europese audiovisuele werken en hoe deze grenzen opgeheven zouden kunnen worden. Er waren verschillende workshops en lezingen om bij te wonen.

Op 29 en 30 juni was er een conferentie over ons cultureel erfgoed. Hoe we het kunnen digitaliseren en toepassen in de toekomst.

Wij vingen beide conferenties in een online magazine met illustraties, foto’s en tekst.

Over Visuele Notulen:
Visuele Notulen heeft jarenlange ervaring in verslaglegging van events, festivals, symposia en bijeenkomsten. Allemaal met korte deadlines en een grote druk op de ketel. Dit doen wij in verschillende vormen. Van magazines, tot grafische illustraties, tot websites.

Contact

Deel deze pagina

Ben je geïnteresseerd en wil je meer informatie?