Den Haag stadsatelier

Visueel notuleren

Opdrachtgever:
Gemeente Den Haag

Boodschap:
Het aantal inwoners van Den Haag wordt snel groter,
net als in de andere grote steden. Ook verandert er
van alles in de technologie, de economie en het klimaat. Bewoners, ondernemers en de gemeente hebben het afgelopen jaar met elkaar gepraat over deze veranderingen en hoe Den Haag er dan in 2040 uit
zou moeten zien.

Op 14 september kwamen de verschillende groepen
bijeen om de plannen concrete invulling te geven.
Ons team van illustratoren was hierbij aanwezig om de plannen vorm te geven. Zij tekenden op grote vellen, waardoor de deelnemers gelijk konden meekijken en
de plannen aan het eind van de dag aan elkaar konden presenteren.

Over Visuele Notulen:
Visuele Notulen heeft jarenlange ervaring in verslaglegging van events, festivals, symposia en bijeenkomsten. Allemaal met korte deadlines en een grote druk op de ketel. Dit doen wij in verschillende vormen. Van magazines, tot grafische illustraties, tot websites.

Contact

Deel deze pagina


Online Magazine
Online Magazine
Online Magazine

Online Magazine
Online Magazine

Ben je geïnteresseerd en wil je meer informatie?