Dutch Consulting Captains Dinner

Online MagazineOnline Magazine

Opdrachtgever:

Evenement:

Dutch Consulting Captains Dinner

Boodschap:

Eind vorig jaar vond de eerste editie van het Consulting Captains Dinner plaats. De organisatie van het Consulting Captains Dinner, Consultancy.nl en ROA, kijkt terug op een geslaagd evenement. Meer dan honderd CEO’s, partners en bureaudirecteuren kwamen, veelal vergezeld door een young professional, af op het evenement, dat werd gehouden in Hoog Vuur in Amersfoort. Elkaar ontmoeten in een informele setting en kennisdeling vormden de centrale thema’s van de avond. Het was de eerste keer dat zoveel partners en directors uit de branche in één ruimte bijeen kwamen. Gesprekken gingen dan ook over thema’s die veel van de adviesbureaus bezighouden, van projecten en marktontwikkelingen, tot het werven van talent en dreigingen van buitenaf.

Om er voor te zorgen dat deze bijeenkomst niet alleen een punt in de tijd was, brachten wij de sfeer en inhoud in kaart in de vorm van een event magazine. Een naslagwerk die betrokken inspireert en handvatten geeft om kritisch te blijven kijken naar de mogelijkheden en uitdagingen in de markt.

Over Visuele Notulen:

Visuele Notulen heeft jarenlange ervaring in verslaglegging van events, festivals, symposia en bijeenkomsten. Allemaal met korte deadlines en een grote druk op de ketel. Dit doen wij in verschillende vormen. Van magazines, tot grafische illustraties, tot websites.

Contact

Deel deze pagina


Wil je ook visuele notulen op jouw event?