Noordzee Energie Outlook 2030 - 2050ECTH
ECTH

Contact

Opdrachtgever:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Evenement:
Noordzee Energie Outlook 2030-2050

Boodschap:
Nederland streeft naar een 100% duurzame elektriciteitsproductie en 95% CO2-reductie in 2050. Om deze doelen te behalen, moet het huidige energiesysteem worden aangepast. De Noordzee gaat een grote rol spelen in deze energietransitie. De mogelijkheden voor hernieuwbare energie van de Noordzee en de kansen voor Nederland worden in de Noordzee Energie Outlook in kaart gebracht.

Het vraagstuk rondom energietransitie gaat veel partijen aan het hart. Om die reden kwamen stakeholders uit verschillende sectoren bij elkaar om in gesprek te gaan over de inhoud en het proces rondom de Outlook. De partijen werken samen om stappen te kunnen nemen en doelen te behalen. Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat is verantwoordelijk voor de energietransitie. Voor het opstellen van de Outlook werkt het ministerie nauw samen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Voorafgaand aan de bijeenkomst hielpen we het ministerie en de RVO door hun visie, het doel, het energielandschap en de belangrijkste mijlpalen in het proces te visualiseren. Ook vingen wij de inhoud van de stakeholdersbijeenkomst in de vorm van tekst en fotografie. Van de beschikbare informatie en de inhoud maakten we een interactief magazine, die werd gedeeld met stakeholders die niet aanwezig waren.

Over Visuele Notulen:
Visuele Notulen heeft jarenlange ervaring in verslaglegging van events, festivals, symposia en bijeenkomsten. Allemaal met korte deadlines en een grote druk op de ketel. Dit doen wij in verschillende vormen. Van magazines, tot grafische illustraties, tot websites.

Deel deze pagina

Ben je geïnteresseerd en wil je meer informatie?