Rabobank


RabobankImage

Contact

Opdrachtgever:
Rabobank

Evenement:
Rondetafelsessies

Boodschap:
Brainport heeft een belangrijke rol in de Nederlandse economie. In de Brainport, die bestaat uit Eindhoven en Zuidoost-Brabant, werken bedrijven, onderwijsorganisaties en kennisinstellingen samen met de overheid aan een betere Nederlandse economie. Innovaties en nieuwe technologieën zijn hierbij van doorslaggevend belang voor onze maatschappij en internationale concurrentiepositie. Een van de betrokken partijen bij Brainport is Rabobank. In 2021 organiseerde Rabobank twee digitale bijeenkomsten in het kader van toekomstgericht wonen. Tijdens deze bijeenkomsten ging Rabobank met stakeholders in gesprek over hun visie op toekomstgericht wonen in de Brainportregio. Wij ondersteunden de sessies door de kern en de bevindingen vast te leggen in visuele notulen. Deze input deelde Rabobank achteraf met alle deelnemers en andere geïnteresseerden. De visuele notulen geven een overzichtelijke samenvatting van de visie op toekomstgericht wonen.

Over Visuele Notulen:
Visuele Notulen heeft jarenlange ervaring in verslaglegging van events, festivals, symposia en bijeenkomsten. Allemaal met korte deadlines en een grote druk op de ketel. Dit doen wij in verschillende vormen. Van magazines, tot grafische illustraties, tot websites.

Deel deze pagina

Ben je geïnteresseerd en wil je meer informatie?