Congres Duurzaam BouwenDuurzaam Bouwen
Duurzaam Bouwen

Contact

Opdrachtgever:
Gemeente Den Haag

Evenement:
Congres Duurzaam Bouwen

Boodschap:
Den Haag groeit en wil samen werken aan een toekomstbestendige stad. De gemeente Den Haag wil bouwen en tegelijkertijd de stad leefbaar, klimaatbestendig en groen houden. Daarom werd het congres Duurzaam Bouwen in het leven geroepen. Alle geïnteresseerden konden zich hiervoor inschrijven. Tijdens dit congres ging de gemeente Den Haag samen met ontwikkelaars, architecten, woningcorporaties, wetenschappers, banken, energiebedrijven en andere betrokkenen in gesprek over de manieren waarop de gemeentelijke ambities op het gebied van duurzame stedelijke ontwikkelingen worden vormgegeven. Er werd nagedacht over innovatieve oplossingen voor de komende jaren.

Wij vingen tijdens het congres de kennis en ideeën in tekst en maakten bijpassende illustraties die het verhaal verhelderen. Hiervan maakten we een volledig online magazine die breed is gedeeld met de achterban van de gemeente Den Haag.

Over Visuele Notulen:
Visuele Notulen heeft jarenlange ervaring in verslaglegging van events, festivals, symposia en bijeenkomsten. Allemaal met korte deadlines en een grote druk op de ketel. Dit doen wij in verschillende vormen. Van magazines, tot grafische illustraties, tot websites.

Deel deze pagina

Ben je geïnteresseerd en wil je meer informatie?