Aan de slag met de Omgevingswet


Opdrachtgever:

Evenement:

Ontwerpsessie Inspiratiegids participatie – december 2016

Boodschap:

Het programma Aan de slag met de Omgevingswet is een samenwerkingsverband tussen gemeenten, provincies, waterschappen en het Rijk. Het is bedoeld om bedrijven, overheden en andere belanghebbende te ondersteunen bij het kunnen werken met de wet. Tijdens de ontwerpsessie van het programma in december 2016 kwamen mensen uit diverse hoeken van het land bij elkaar om in co-creatie te werken aan de inspiratiegids participatie. Kennis en praktijkverhalen delen speelde hierbij een grote rol. Met als resultaat een prototype van de digitale inspiratiegids participatie.

De gids moet inspiratie bieden bij de samenwerking tussen belanghebbende rond een initiatief, bijvoorbeeld een drastische gebiedsontwikkeling. Wij legden het co-creatie proces vast in een videoverslag. Een tool die helpt bij de verspreiding van de boodschap van het programma, maar ook een bijdrage levert aan het inspireren van belanghebbende en betrokkenen.

Over Visuele Notulen:

Visuele Notulen heeft jarenlange ervaring in verslaglegging van events, festivals, symposia en bijeenkomsten. Allemaal met korte deadlines en een grote druk op de ketel. Dit doen wij in verschillende vormen. Van magazines, tot grafische illustraties, tot websites.

Contact

Deel deze pagina

Wil je ook visuele notulen op jouw event?