Rijkswaterstaat kiest bewust voor Visuele Notulen

rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat is in een constante staat van vernieuwing. in deze grote organisatie is er ontzettend veel innovatie op het gebied van water, wegen en technologie. Om medewerkers, leveranciers en andere stakeholders op de hoogte te stellen van alle activiteiten en vernieuwingen organiseert Rijkswaterstaat regelmatig bijeenkomsten en congressen. Om de reikwijdte en impact te vergroten maken wij regelmatig verslaglegging tijdens deze bijeenkomsten. Op deze manier heeft Rijkswaterstaat een uitstekend middel om hun boodschap nog beter te verspreiden.

Rijkswaterstaat (RWS) is de ontwerper van Nederland. Zij zijn betrokken met alles wat betrekking heeft op water en wegen. Het is het uitvoerende orgaan van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Het LEF future center
De bijeenkomsten die wij voor Rijkswaterstaat verslaan vinden regelmatig in het LEF future center plaats. Deze bijzondere en inspirerende locatie is gebaseerd op inzichten uit de neurologische en psychologische wetenschap. Het centrum is gespecialiseerd in het doorbreken van bestaande kaders en creëren van nieuwe denkpatronen. Er wordt gericht gebruik gemaakt van van projecties, verlichting, kleur, beeld, geur en geluid om processen en oplossingen te stimuleren.

Waarom Visuele Notulen?
In opdracht van Rijkswaterstaat ontwikkelden wij verschillende producten. Alles om medewerkers en partners te inspireren en enthousiasmeren. Het doel van Rijkswaterstaat is een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Wij zijn er trots op met onze publicaties hier een klein steentje aan bij te mogen dragen.

Interessant
Rijkswaterstaat beheert 160 monumenten waaronder verschillende sluizen, bruggen en vuurtorens. Karakteristieke bouwwerken met een eigen verhaal. Een keer per jaar is het Open Monumentendag en worden verschillende monumenten opengesteld voor het publiek. Houdt de site in de gaten voor de volgende ‘open monumentendag’.

Bekijk hieronder de verschillende publicaties die wij maakten in opdracht van Rijkswaterstaat:

 

 

 

 

 

 

DEEL DIT BERICHT