Delta Lloyd illustraties

Online MagazineOnline MagazineOnline MagazineOnline MagazineOnline MagazineOnline Magazine

Opdrachtgevers:

Categorie:

Boodschap:

Maatschappelijke uitdagingen vragen om een andere kijk op beleggen en verzekeren. Hoe kan Delta Lloyd als belegger bijdragen aan een betere wereld en meerwaarde creëren op het gebied van klimaat? En welke bijdrage kan Delta Lloyd als verzekeraar leveren aan de transitie naar duurzame energie?

Deze en andere vragen stonden centraal tijdens drie Najaarsdialogen, die Het Portaal voor Delta Lloyd organiseerde. De focus van de bijeenkomsten lag op het informeren en inspireren van de medewerkers over de gekozen strategie. Gezamenlijk werd nagedacht over de mogelijke ‘next steps’. Experts van binnen én buiten de organisatie schetsten hierbij het toekomstbeeld dat zij voor ogen hebben.

In opdracht van Het Portaal hebben wij illustraties gemaakt voor Delta Lloyd om de inzichten van de bijeenkomsten te verbeelden.

Over Visuele Notulen:

Visuele Notulen heeft jarenlange ervaring in verslaglegging van events, festivals, symposia en bijeenkomsten. Allemaal met korte deadlines en een grote druk op de ketel. Dit doen wij in verschillende vormen. Van magazines, tot grafische illustraties, tot websites.

Contact

Deel deze pagina

Ben je geïnteresseerd en wil je meer informatie?